CẬP NHẬT THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ BỆNH TPD VÀ CHIẾN LƯỢC

CẬP NHẬT THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ BỆNH TPD VÀ CHIẾN LƯỢC

Bệnh TPD - Bệnh mờ đục trên giống tôm thẻ chân trắng do vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus mới (Vp -JS20200428004-2) (Zou, Y. et al. 2020) gây ra (VpTPD), độc tính cao hơn gấp 1.000 lần so với Vibrio parahaemolyticus gây AHPND gan tụy cấp tính. Vibrio parahaemolyticus gây TPD (VpTPD) có khả năng gây chết cao, đặc biệt đối với hậu ấu trùng lúc 4–7 ngày tuổi (PL4–PL7). Tỷ lệ chết tích lũy của hậu ấu trùng bị nhiễm bệnh có thể lên tới 100% trong 3 ngày.

 

Bệnh TPD - Bệnh mờ đục trên giống tôm thẻ chân trắng do vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus mới (Vp -JS20200428004-2) (Zou, Y. et al. 2020) gây ra (VpTPD), độc tính cao hơn gấp 1.000 lần so với Vibrio parahaemolyticus gây AHPND gan tụy cấp tính. Vibrio parahaemolyticus gây TPD (VpTPD) có khả năng gây chết cao, đặc biệt đối với hậu ấu trùng lúc 4–7 ngày tuổi (PL4–PL7). Tỷ lệ chết tích lũy của hậu ấu trùng bị nhiễm bệnh có thể lên tới 100% trong 3 ngày.

 

Theo báo cáo khoa học mới gần đây của nhóm tác giả Shuang Liu, Wei Wang và các cộng sự 2023 , Vibrio parahaemolyticus becomes lethal to post-larvae shrimp via acquiring novel virulence factors - Vibrio parahaemolyticus gây chết tôm ở giai đoạn ấu trùng thông qua việc thu được các yếu tố độc lực mới" đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích hiểu biết mới về cơ chế gây bệnh của VpTPD cũng như để phòng ngừa và kiểm soát TPD (các thông tin mới bên dưới).

 

VPAS XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SỐNG SÓT CHO TÔM MỚI THẢ PHÒNG TPD dựa theo các  sở:

 

Nguyên tắc chung về bệnh do vi khuẩn khi hội tụ đủ 03 yếu tố bất lợi xấu của 03 vòng tròn bao gồm Sức khỏe tôm - Mầm bệnh - Môi trường thì BỆNH sẽ bùng phát tùy cấp độ độc lực của mầm bệnh.

 

1. Nguyên tắc 03 vòng tròn trong ao nuôi:

 

- Vòng tròn 1 - Vibrio (VpTPD) luôn trong nước, đường ruột và gan tụy tôm hay các vật dụng sinh vật tiếp cận ao nuôi.

- Vòng tròn 2 - Tôm (mới thả): miễn dịch yếu chưa hoàn thiện, chưa thích nghi với môi trường dễ stress và gây bệnh.

- Vòng tròn 3 - Môi trường ao nuôi: các yếu tố chất lượng nước bao gồm vi khuẩn.

 

2. Kiến thức về Vibrio:

 

Sự giao tiếp của vi khuẩn phát ra độc lực.
- Nhân bản & chuyển giao gen độc lực qua pili (lông mao)
- Tạo màng sinh học
 

Tóm tắt một số thông tin mới nhất về tác nhân gây bệnh Vibrio parahaemolyticus gây TPD (VpTPD) và Chiến lược sống cho tôm mới thả phòng TPD từ VPAS bên dưới:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Liên hệ với VPAS để được chia sẻ thông tin và hỗ trợ kỹ thuật. Chúc bà con vụ mùa thắng lợi và thành công.
 
 
Thực hiện: BP kỹ thuật Công ty VPAS.
 
 
Đọc thêm các thông tin nghiên cứu về TPD tại các bài viết: