Bệnh phân trắng trên tôm, đừng lo, đây là giải pháp

Bệnh phân trắng trên tôm, đừng lo, đây là giải pháp

Bệnh phân trắng trên tôm là một trong số các loại bệnh gây thiệt hại lớn cho người nuôi. Nếu không có giải pháp tốt, thiếu kiên định với phác đồ điều trị, không có sản phẩm chất lượng và điều kiện ao nuôi đã trở nên rất tệ thì cơ hội có mùa vụ thành công không còn nữa.