Ương nuôi tôm công nghệ cao

Ngày tạo: 19/09/2021 - Lượt xem: 1.347
Trong thử nghiệm 1 và 2, tôm đạt tỷ lệ sống cuối cùng cao trên 90%. Tỷ lệ sống trung bình đạt giá trị lần lượt là...
Ngày tạo: 14/06/2020 - Lượt xem: 1.090
Hiện nay có rất nhiều hệ thống nuôi trên thế giới như quảng canh, bán thâm canh hoặc thâm canh (intensive). Ngoài ra còn có...
Ngày tạo: 14/06/2020 - Lượt xem: 1.110
Trong thời gian bị thách thức với sự hiện diện của các bệnh mới và điều kiện môi trường bất lợi, ngành nông nghiệp...
Ngày tạo: 14/06/2020 - Lượt xem: 1.204
Sử dụng hệ thống ương thâm canh tôm trong điều kiện an toàn sinh học là công cụ quản lý bệnh đốm trắng quan trọng....