Nhóm sản phẩm diệt khuẩn (V)

Iodine hữu cơ hàm lượng cao nhất
Sản phẩm sát trùng ao nuôi tôm, cá...với hàm lượng Glutaraldehyte cao (50%) đem lại hiệu quả diệt khuẩn, phòng bệnh trong...
Sát trùng ao nuôi tôm, cá...với hàm lượng Glutaraldehyte 50%. Sản phẩm cũng có tác dụng phòng chống đốm đen, hạn chế tảo...