Thuốc thủy sản

Ngày tạo: 06/12/2021 - Lượt xem: 1.290
Đã có rất nhiều nghiên cứu chứng minh vi sinh vật hữu ích Bacillus subtilis có nhiều lợi ích cho ngành nuôi trồng thủy sản,...
Ngày tạo: 17/09/2021 - Lượt xem: 1.307
Hầu hết các nghiên cứu được trích dẫn để hỗ trợ kích thích miễn dịch bởi tảo, nấm men hoặc vi khuẩn carbohydrate...
Ngày tạo: 01/09/2021 - Lượt xem: 1.406
Kết quả cho thấy isoquinoline alkaloids từ thực vật Macleaya cordata có thể được sử dụng làm phụ gia thức ăn để hỗ trợ...
Ngày tạo: 18/08/2021 - Lượt xem: 982
Các bộ phận khác nhau của các loại thảo mộc, phương pháp chiết xuất và nồng độ của các chất chiết xuất có ảnh hưởng...
Ngày tạo: 18/08/2021 - Lượt xem: 1.634
Sự thay thế các sản phẩm kháng sinh bằng dược liệu sinh học thảo dược trong hoạt động nuôi trồng thủy sản mang lại...
Ngày tạo: 18/08/2021 - Lượt xem: 1.388
Lựa chọn sử dụng các loại thảo dược trong nuôi tôm được xem là phương pháp tối ưu, giúp tôm tăng trưởng tốt, tăng...
Ngày tạo: 18/08/2021 - Lượt xem: 1.229
Hầu hết các loại thuốc kháng sinh bị cấm trong nuôi trồng thủy sản vì chúng có tác dụng tồn lưu và có thể phát triển...
Ngày tạo: 18/08/2021 - Lượt xem: 1.466
Sử dụng chiết xuất thảo dược ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản mang lại nhiều lợi ích như tăng sức đề kháng, tăng...
Ngày tạo: 18/08/2021 - Lượt xem: 2.036
Ngày nay, cò nhiều nghiên cứu chỉ ra ứng dụng tiềm năng của các chất phụ gia thức ăn bằng thảo mộc trong ngành nuôi trồng...
Ngày tạo: 17/08/2021 - Lượt xem: 2.122
Báo cáo này được trình bày sau khi xem xét cẩn thận hơn 50 loại thảo dược có các tác dụng sinh học như thúc đẩy tăng...
Ngày tạo: 22/05/2021 - Lượt xem: 2.131
Khoa học kỹ thuật phát triển kèm theo những ứng dụng tiên tiến trong xử lý môi trường. Công nghệ sinh học để xử lý...
Ngày tạo: 14/12/2020 - Lượt xem: 1.412
Nếu tổng độ kiềm nhỏ hơn 50 ppm, không nên xử lý bằng đồng vì nguy cơ gây chết cá cao. Nếu tổng độ kiềm trên 250...