Nhu cầu dinh dưỡng của động vật thủy sản

Ngày tạo: 16/10/2021 - Lượt xem: 2.442
Trong khẩu phần ăn của động vậy thủy sản, các nguồn carotenoid tổng hợp và tự nhiên đã được sử dụng để giải quyết...
Ngày tạo: 07/10/2021 - Lượt xem: 1.381
Thức ăn cũng có thể ảnh hưởng lớn đến sự thành công của nuôi tôm. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, những yếu tố này...
Ngày tạo: 05/08/2021 - Lượt xem: 1.744
Tiến sĩ Alberto J.P. Nunes thiết lập nghiên cứu với hai kiểu nuôi khác nhau: một ngoài trời và một trong nhà với thời gian...
Ngày tạo: 25/06/2020 - Lượt xem: 1.220
Trong nuôi trồng thủy sản, mycotoxin có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng cho tôm cá.
Ngày tạo: 13/06/2020 - Lượt xem: 1.776
Các tác giả khảo sát đường đi của thức ăn qua ruột của tôm thẻ chân trắng trong điều kiện phòng thí nghiệm. Tiêu thụ...
Ngày tạo: 13/06/2020 - Lượt xem: 1.974
Màu sắc của tôm là do sự hiện diện của các sắc tố ở lớp mô ngoại bì của tôm, đóng vài trò quan trọng trong việc...
Ngày tạo: 13/06/2020 - Lượt xem: 1.423
Tôm sú và tôm thẻ chân trắng cũng như các loài giáp xác khác đều là động vật ăn thịt và rất háu ăn. Nó sử dụng các...
Ngày tạo: 05/08/2021 - Lượt xem: 1.303
Kết thúc giai đoạn thử nghiệm ở ngày thứ 138, ao đã được thu hoạch một phần và một số tôm đã được nấu chín để...