Nhóm sản phẩm vi sinh và enzyme (P)

Chế phẩm sinh học khống chế tảo xanh và ức chế vi khuẩn gây bệnh...
Chế phẩm sinh học giúp phân hủy mùn bã hữu cơ, khống chế vi khuẩn gây hại trong nước
NUTRIZYM cung cấp hỗn hợp các enzyme tiêu hóa chuyên biệt dành cho tôm với hàm lượng đậm đặc giúp tôm hấp thu hoàn toàn...
04 chủng Bacillus, 10 loại enzyme tiêu hóa và các dưỡng chất từ lõi của tế bào nấm men (các acid amin thiết yếu) giúp đường...
Sản phẩm chứa 05 chủng Bacillus, 10 loại enzyme tiêu hóa, 01 chủng nấm men và các dưỡng chất từ lõi của tế bào nấm men...
Phân hủy mùn bã hữu cơ, ức chế vi khuẩn gây bệnh trong nước và ruột, ngăn chặn hình thành nhớt bạt ao nuôi và xử lý...
Mang đến giải pháp khống chế và xử lý nhớt bạt đối với các ao nuôi bạt đáy mật độ cao, góp phần ổn định giải...
Sản phẩm chuyên dùng cho phòng và xử lý nhớt bạt đáy ao nuôi công nghệ cao. DEWASTE cũng có tác dụng phân hủy hữu cơ cực...
Là sản phẩm sinh học đặc biệt giúp cải thiện độ lớn và hình thái đường ruột. Rescue có tác dụng hữu hiệu trong phác...
Chủng vi sinh Bacillus amyloliquefaciens là chủng đặc hiệu có khả năng ức chế sự giao tiếp của vi khuẩn gây bệnh trong đường...
BIZYME là hỗn hợp 5 loại enzyme thiết yếu và hàm lượng rất cao dùng cho xử lý hữu cơ trong nước, ngoài ra BIZYME cũng dùng...