Quy trình kỹ thuật

Ngày tạo: 04/12/2020 - Lượt xem: 2.398
Nuôi tôm thẻ chân trắng trong nước ngọt là thách thức lớn cho người nuôi vì nước ngọt hoàn toàn không phải là môi trường...