Biofloc - RAS

Ngày tạo: 16/10/2021 - Lượt xem: 1.266
Trong một hệ thống tuần hoàn, nước được xử lý liên tục để loại bỏ các chất thải do cá bài tiết ra, và bổ sung...
Ngày tạo: 08/10/2021 - Lượt xem: 943
Nuôi trồng thủy sản tuần hoàn là công nghệ nuôi cá hoặc các sinh vật sống dưới nước bằng cách tái sử dụng nước...
Ngày tạo: 18/09/2021 - Lượt xem: 1.306
Các rủi ro về dịch bệnh ngày càng tăng, điều kiện thời tiết bất lợi và nhu cầu tối đa hóa sản lượng của trang trại...
Ngày tạo: 01/05/2021 - Lượt xem: 1.115
Ở giai đoạn đầu, chất lượng nước trong hệ thống biofloc thay đổi giống như trong hệ thống tuần hoàn. Đặc điểm của...
Ngày tạo: 01/05/2021 - Lượt xem: 1.536
Hệ thống biofloc được phát triển để nâng cao khả năng kiểm soát môi trường trong nuôi trồng thủy sản. Ở những nơi...
Ngày tạo: 14/06/2020 - Lượt xem: 2.036
Các hệ thống biofloc giúp việc nuôi thủy sản ổn định và bền vững, vì chúng hỗ trợ quá trình tự nitrat hóa trong ao nuôi...