Kiến thức thủy sản

Ngày tạo: 26/10/2021 - Lượt xem: 95
Cá rô ngọc có nhiều đặc điểm có lợi cho nuôi trồng thủy sản và ngành này có thể sẽ tiếp tục mở rộng sang nhiều...
Ngày tạo: 24/10/2021 - Lượt xem: 27
Barcoo grunter (Scortum barcoo) là một loài cá bản địa của hồ Eyre và lưu vực Bulloo-Bancannia. Nó là một loài nuôi thương mại...
Ngày tạo: 16/10/2021 - Lượt xem: 67
Trong khẩu phần ăn của động vậy thủy sản, các nguồn carotenoid tổng hợp và tự nhiên đã được sử dụng để giải quyết...
Ngày tạo: 16/10/2021 - Lượt xem: 35
Trong một hệ thống tuần hoàn, nước được xử lý liên tục để loại bỏ các chất thải do cá bài tiết ra, và bổ sung...
Ngày tạo: 15/10/2021 - Lượt xem: 35
Blue Unit’s Lab Station cung cấp cho người nuôi cá dữ liệu đầy đủ để có giải pháp thiết thực chống lại mức hydrogen...
Ngày tạo: 15/10/2021 - Lượt xem: 65
Máy phản ứng quang học hình ống GemTube độc quyền của LGem giúp cắt giảm chi phí sản xuất tảo trong nuôi trồng thủy ...
Ngày tạo: 13/10/2021 - Lượt xem: 125
Các thiết bị tạo ra oxy ở kích thước nano đang ngày càng trở nên phổ biến trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, ngày càng...
Ngày tạo: 12/10/2021 - Lượt xem: 52
Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như sự tăng trưởng của lươn đồng (Monopterus albus), nhưng lươn...
Ngày tạo: 12/10/2021 - Lượt xem: 77
Nghiên cứu mô tả đầy đủ và đổi tên cơ quan bài tiết của tôm là nephrocomplex và xác định nó là cổng chính cho mầm...
Ngày tạo: 08/10/2021 - Lượt xem: 100
Nuôi trồng thủy sản tuần hoàn là công nghệ nuôi cá hoặc các sinh vật sống dưới nước bằng cách tái sử dụng nước...
Ngày tạo: 07/10/2021 - Lượt xem: 70
Thức ăn cũng có thể ảnh hưởng lớn đến sự thành công của nuôi tôm. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, những yếu tố này...
Ngày tạo: 07/10/2021 - Lượt xem: 21
Để nâng cao hiệu quả và lợi nhuận của chăn nuôi người ta phải bảo quản tốt thức ăn chăn nuôi (TĂCN) và các nguyên...