Giống cá, tôm

Ngày tạo: 31/07/2021 - Lượt xem: 1.828
Liên quan đến nghĩa chính xác của SPF, ở Châu Á đang có sự lẫn lộn nghiêm trọng. Chẳng hạn, rất nhiều người tin rằng...
Ngày tạo: 01/11/2020 - Lượt xem: 453
Đối với tôm bố mẹ được nuôi ở nhiệt độ 26 độ C cho thấy số lượng tinh trùng tăng hơn hai lần so với giá trị ban...
Ngày tạo: 21/06/2020 - Lượt xem: 795
Nhà sản xuất giống và người nuôi thường dùng kháng sinh để kiểm soát vi khuẩn. Việc làm này không có ích cho ngành công...
Ngày tạo: 13/06/2020 - Lượt xem: 1.245
Viện Hải Dương Học Hawai là một trong những nơi đầu tiên trên thế giới nghiên cứu và phát triển nuôi thương mại tôm...
Ngày tạo: 13/06/2020 - Lượt xem: 1.474
PL 10 là cỡ giống được khuyến khích thả trực tiếp vào ao nuôi vì ở giai đoạn này mang tôm đã phát triển hoàn chỉnh...