Kinh tế thủy sản

Ngày tạo: 17/10/2020 - Lượt xem: 1.690
Cứ cải thiện 0,1 FCR thì lợi nhuận vụ mùa có thể tăng thêm 100 USD/tấn tôm thu hoạch và cứ tăng 0,1 FCR sẽ tạo ra thêm...
Ngày tạo: 11/10/2020 - Lượt xem: 434
Tôm nuôi của ta có giá vốn (giá thành) chênh lệch nhau do kỹ thuật nuôi, do mật độ thả giống, do năng lực vốn, do tình...
Ngày tạo: 30/06/2020 - Lượt xem: 636
Nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách phát triển ngành tôm ngày càng bền vững, các nhà khoa học và doanh nghiệp có thông...