Bacillus velezensis cho tôm thẻ chân trắng

Bacillus velezensis cho tôm thẻ chân trắng

Đã có rất nhiều nghiên cứu chứng minh vi sinh vật hữu ích Bacillus subtilis có nhiều lợi ích cho ngành nuôi trồng thủy sản, tuy nhiên vẫn còn rất ít các nghiên cứu khảo sát về Bacillus velezensis.

Tóm tắt báo cáo bên dưới được tóm tắt từ ấn bản gốc (Chen L., và cộng sự, 2021 - Ảnh hưởng của Bacillus velezensis lên hiệu suất tăng trưởng, khả năng đáp ứng miễn dịch và hệ vi sinh vật đường ruột của Litopenaeus vannamei) sẽ cung cấp một số thông tin về loài vi sinh vật này.

 

Kết quả của nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng Bacillus velezensis có khả năng làm tăng năng suất, tăng khả năng tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng, phù hợp với kết quả của các nghiên cứu trước đây trên cá rô phi, cá chép và cá mú. Nhóm nghiên cứu cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể về chiều dài cơ thể (FBL), tỷ lệ tăng chiều dài (LGR), trọng lượng cơ thể (FBW), tỷ lệ tăng trọng (WGR), chỉ số đầy đặn (PI) và tốc độ tăng trưởng (SGR) ở tôm được bổ sung liên tục Bacillus velezensis BV007 trong 42 ngày so với tôm được nuôi bằng chế độ ăn đối chứng.

 

Điều hòa các phản ứng miễn dịch và kháng bệnh là một chức năng chính của chủng vi sinh Bacillus spp, kết quả nghiên cứu cho thấy Bacillus velezensis cũng có những tác động tương tự.

 

Theo https://www.globalseafood.org