Nuôi tôm mùa NẮNG NÓNG

Nuôi tôm mùa NẮNG NÓNG

Môi trường suy giảm – Sức khỏe tôm suy giảm & mầm bệnh tăng nhanh – Là 03 yếu tố bất lợi cho tôm khi nắng nóng hay thời tiết thay đổi đột ngột. VPAS tập trung một số gỉai pháp cần thiết giúp người nuôi bảo vệ tôm khỏe mạnh và vượt qua giai đoạn nhiệt căng thẳng này.

 

 

Bộ phận kỹ thuật Công ty VPAS