Virus và vi khuẩn

Ngày tạo: 02/06/2021 - Lượt xem: 1.082
Vi khuẩn và khoa học về vi khuẩn, cũng như những khái niệm về giao tiếp vi khuẩn (Quorum Sensing) hoặc ức chế giao tiếp của...
Ngày tạo: 21/06/2020 - Lượt xem: 1.980
Phage là từ viết tắt của Bacteriophage hay còn gọi với cái tên quen thuộc là thể thực khuẩn, là một loại virus đặc biệt...