Xem xét vài yếu tố ảnh hưởng đến lươn

Xem xét vài yếu tố ảnh hưởng đến lươn

Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như sự tăng trưởng của lươn đồng (Monopterus albus), nhưng lươn là loài thích nghi với các điều kiện môi trường khắc nghiệt hơn các loài thủy sản khác. Nó thường sống sâu trong bùn nếu sự thiếu nước kéo dài trong nhiều tháng liền.

Ảnh hưởng của độ mặn đối với lươn: Đã có những báo cáo cho rằng lươn có thể phát triển được trong điều kiện độ mặn thấp, thậm chí có báo cáo ghi nhận lươn có thể tồn tại trong nước lợ lên đến 16 phần ngàn trong nhiều tuần.

 

Ảnh hưởng của endosulfan (thuốc trừ sâu): Môi trường sống của lươn trên ruộng lúa có thể khiến nó tiếp xúc với thuốc trừ sâu độc hại, đặc biệt là endosulfan. Chất này làm lươn chết sau 72 giờ phơi nhiễm chỉ với 1,00μg/L. Endosulfan là một loại thuốc trừ sâu clo hữu cơ được phân loại thuộc nhóm IB và II theo WHO và USEPA (Cơ quan bảo vệ mô trường Hoa Kỳ).

 

Endosulfan được coi là chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, thời gian bán phân rã trong nước của nó là 3 - 7 ngày và nó cũng có thể tồn tại trong môi trường đến 5 tháng. Mặc dù endosulfan đã bị cấm ở nhiều nước Châu Âu và một số nước Châu Á, nhưng chúng vẫn còn được dùng rộng rãi trên các cánh đồng lúa ở hầu hết các nước đang phát triển do tính hiệu quả và giá thành thấp. Endosulfan rất độc đối với lươn, độc tính của nó phụ thuộc vào nồng độ và thời gian tiếp xúc.

 

Ảnh hưởng của nhiễm Gnathostoma (giun đầu gai) trên lươn: Gnathostoma spinigerum là tác nhân gây bệnh chính ở người (còn gọi là bệnh giun đầu gai). Con đường lây nhiễm cho người là do ăn lươn chưa nấu chín. Lươn là loài nhiễm gian này nhiều nhất ở Thái Lan, sự phân bố của ấu trùng ký sinh trùng Gnathostoma là 57,0% ở gan và 43,0% ở cơ. Mùa mưa là mùa mà lươn dễ nhiễm ký sinh trùng này nhất.

 

Ảnh hưởng của rotenone (dây thuốc cá): Rotenone được sử dụng để diệt tạp, chủ yếu là diệt cá tạp trong ao nuôi thủy sản trước khi thả nuôi. Rotenone được coi là chất hóa học gây chết đối với nhiều loài. Chỉ 8 mg/L rotenone có thể giết chết lươn.

 

Ảnh hưởng của amoniac: Độc tính của amoniac xuất hiện do các yếu tố hạn chế trong trại nuôi lươn về mặt thiết kế và quản lý. Nồng độ amoniac cao có thể ức chế tăng trưởng hoặc gây chết cho lươn. Nồng độ gây chết của amoniac được ion hóa lươn là 1mg-N/lit.

 

Nguồn: Ayah Rebhi Hilles, Syed Mahmood và Ridzwan Hashim - Review about the Factors Effect on Asian Swamp Eel (Monopterus Albus) – Current Trends in Biomedical Engineering & Biosciences.