Cơ quan quản lý Châu Âu xem xét lại sự an toàn của ethoxyquin

Cơ quan quản lý Châu Âu xem xét lại sự an toàn của ethoxyquin

Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) đang đánh giá lại mức độ an toàn của phụ gia thức ăn chăn nuôi ethoxyquin vì nó có thể gây rủi ro cho cá bố mẹ và con giống.

Ethoxyquin đã được phép ở EU như một chất phụ gia thức ăn cho tất cả các loài và chủng loại động vật cho đến năm 2017, vì các đặc tính chống oxy hóa của nó. Ethoxyquin cũng được sử dụng để ngăn chặn quá trình tự phân hủy của bột cá trong quá trình vận chuyển bằng đường biển.

 

Sự hiện diện của p-phenetidine, một tạp chất vẫn còn trong chất phụ gia sau quá trình sản xuất và có thể là một chất gây đột biến.

 

Hội đồng đã nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm thiểu sự phơi nhiễm của người dùng qua đường hô hấp do sự hiện diện của tạp chất này trong phụ gia.

 

Ủy ban Châu Âu và các Quốc gia Thành viên, với tư cách quản lý rủi ro, sẽ xem xét ý kiến ​​của EFSA khi xem xét việc đình chỉ cấp phép chất phụ gia này.

 

Vào tháng 6 năm 2017, Ủy ban Châu Âu đã đình chỉ việc cấp phép ethoxyquin làm phụ gia thức ăn chăn nuôi cho tất cả các loài động vật. Việc đình chỉ tuân theo ý kiến ​​của EFSA được công bố vào năm 2015, trong đó các chuyên gia không thể kết luận về độ an toàn của chất phụ gia do thiếu dữ liệu tổng thể và sự hiện diện của p-phenetidine.

 

Theo https://thefishsite.com