Nghi vấn về tính an toàn của các chế phẩm sinh học

Nghi vấn về tính an toàn của các chế phẩm sinh học

Một đánh giá gần đây trong báo cáo nuôi trồng thủy sản đã làm dấy lên lo ngại về tính an toàn của nhiều chế phẩm sinh học bán sẵn trên thị trường.

Đánh giá các chế phẩm sinh học thương mại

 

Các nhà nghiên cứu đã mua 32 sản phẩm là chế phẩm sinh học có chứa thành phần là Bacillus được dùng trong nuôi trồng thủy sản, sau đó tiến hành phân lập và xác định đặc điểm của chúng dựa trên các xét nghiệm. Họ cũng sử dụng phương pháp sàng lọc PCR để phát hiện các gen gây độc tố cho ruột và đánh giá tính nhạy cảm với kháng sinh của các mẫu phân lập.

 

Kết quả cho thấy một số chế phẩm sinh học thương mại có ít vi sinh vật hơn so với công bố trên nhãn. Trong một số trường hợp, mẫu sản phẩm không chứa bất kỳ loại vi sinh vật hữu ích nào nào được ghi trên nhãn và thay vào đó chứa các loại vi khuẩn khác nhau, một số vi khuẩn này được coi là gây bệnh và làm cho sản phẩm không có tính an toàn như bản chất chế phẩm sinh học vốn có.

 

Kết quả về “tính nhạy cảm với kháng sinh” cho thấy gần như tất cả các chủng phân lập trên các sản phẩm đều đề kháng với penicillin (90,9%), ampicillin (47,7%), oxacillin (25%), erythromycin (18,2%) và cefuroxime (11,4%). Các chủng phân lập cũng kháng với một số tetracycline, nhưng với tỷ lệ thấp hơn (từ 2,3% đến 4,5% tùy thuộc vào loại thuốc). Kết quả này làm dấy lên lo ngại vì vi khuẩn Bacillus có thể đóng vai trò trung gian và chuyển gen kháng thuốc vào môi trường. Chúng cũng có thể chuyển các gen kháng thuốc này cho các vi khuẩn khác trong cùng môi trường sống.

 

Các xét nghiệm cũng chỉ ra rằng một số mẫu probiotic có chứa các gen độc tố ruột. Điều này có ý nghĩa quan trọng về tính an toàn vì khả năng chuyển gen từ probiotic vào môi trường sống và chính vi khuẩn, gây ra bệnh tôm cá.

 

Các loài Bacillus nên được chọn lọc một cách thận trọng

 

Hiện tại, thị trường chế phẩm sinh học toàn cầu thiếu hệ thống giám sát, có nghĩa là các trường hợp sản phẩm bị tạp nhiễm và ghi nhãn sai không được báo cáo. Một nghiên cứu của Hong và cộng sự cho thấy rằng một số lượng đáng kể các chế phẩm sinh học được sản xuất ở châu Á không được xác định rõ ràng về cấp độ loài - và người chăn nuôi không phải lúc nào cũng có thể chắc chắn họ đang triển khai loại vi sinh vật nào trong ao của mình.

 

Các nghiên cứu khác đã phát hiện ra rằng một số chế phẩm sinh học có thành phần Bacillus còn chứa độc lực và gen AMR có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người.

 

Theo https://thefishsite.com