Vi tảo Thalassiosira pseudonana cải thiện năng suất tôm thẻ chân trắng

Vi tảo Thalassiosira pseudonana cải thiện năng suất tôm thẻ chân trắng

Bổ sung vi tảo T pseudonana (Thalassiosira pseudonana) vào môi trường nuôi có thể cải thiện chất lượng nước, ngăn chặn Vibrio và tăng tốc độ tăng trưởng cho tôm thẻ chân trắng trong điều kiện nuôi thâm canh.

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nuôi trồng thủy sản đã xác định được nhiều lợi ích của việc dùng vi tảo T. pseudonana trong nuôi tôm thẻ chân trắng. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc bổ sung vi tảo T. pseudonana vào ao nuôi làm giảm đáng kể amoniac, chất rắn lơ lửng, orthophosphat, nitrit và nitrat. Họ cũng lưu ý rằng vi tảo này cũng giúp điều chỉnh mức độ pH và tăng oxy hòa tan. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng việc bổ sung vi tảo vào môi trường nuôi sẽ làm giảm Vibrio.

 

Khi so sánh với nhóm đối chứng, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng tôm được nuôi cùng với vi tảo có tốc độ tăng trọng và tăng trưởng trung bình cao hơn đáng kể, đồng thời đạt được hệ số chuyển đổi thức ăn thấp nhất. Kết quả cho thấy rằng việc bổ sung T. pseudonana vào các hệ thống nuôi thâm canh sẽ cải thiện chất lượng nước và ngăn ngừa sự tích tụ của Vibrio trong nước, từ đó có thể dẫn đến hiệu suất tăng trưởng tốt hơn cho tôm.

 

Tham khảo chi tiết tại đây:

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235251342100332X#!

 

Theo https://thefishsite.com