0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Swamp Eel (Monopterus albus)

Lươn đồng

 

Tên La tin của lươn là Monopterus albus.