0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Hepatopancreas

Tuyến gan tụy

 

Cơ quan tiêu hoá bao gồm các ống có lông mịn và các ống nhỏ tịt đầu cuối, chúng tiết ra các enzym tiêu hoá để giúp hấp thụ các chất dinh dưỡng qua biểu mô của ống tiêu hoá, ngoài ra còn có trách nhiệm thải các chất cặn bã của quá trình trao đổi chất và các chất thải của vi khuẩn hay phân tử khác.