Kiến thức nuôi trồng thủy sản quan trọng khác

Ngày tạo: 31/10/2020 - Lượt xem: 861
Sau khi quyết định thu hoạch, việc cho tôm ăn phải tạm dừng trong vòng 4-6 giờ (không lâu hơn) trước khi bắt đầu tiến...