Pháp luật thủy sản

Ngày tạo: 21/09/2021 - Lượt xem: 9
Để có thể xuất khẩu vào EU, hàng hóa phải tuân thủ các nguyên tắc TBT trong quá trình chế biến, đóng gói sản phẩm và...
Ngày tạo: 03/08/2021 - Lượt xem: 24
Khuyến khích doanh nghiệp có dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản và doanh nghiệp có tàu làm dịch vụ hậu cần nghề cá trên...
Ngày tạo: 03/08/2021 - Lượt xem: 43
Vưa qua, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về sên, vét đất, bùn để...
Ngày tạo: 01/06/2021 - Lượt xem: 47
Vừa qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thiện và lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định sửa...
Ngày tạo: 19/06/2020 - Lượt xem: 188
Ngày 09 tháng 8 năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Thông tư số 08/2019/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật...
Ngày tạo: 19/06/2020 - Lượt xem: 200
Ngày 02 tháng 3 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Thông tư số 03/2020/TT-BNNPTNT ban hành Quy...